Cấp Bằng Thẩm Mỹ

Microblading, xâm, nail, facial, massage, microdermabrasion, eyelash extension. Private College School Ontario. Chuyên dạy: Microblading – xâm khắc sợi và tất cả nói trên. Xin liên lạc Michelle Hà: (289) 788-9138

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT