Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần tuyển thư ký

Verified

Cho văn phòng luật pháp. Yêu cầu đọc và nói tiếng Anh, tiếng Việt lưu loát, có kinh nghiệm làm trong ngành Rehalf or Assessment & Collection Fax CV: (416) 736-0718

error: Content is protected !!