Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần Tuyển Thợ Hàn

Phải có kinh nghiệm, biết đọc bản. Lương sẽ tương xứng với tay nghề, có benefitsCALL DRU: (905) 678-6655

error: Content is protected !!