Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần tuyển nữ nhân viên Massage

Nữ nhân viên massage kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, sẽ training thêm, good tip, khách nước ngoài, tiệm đông khách, income $600-$1000/ng. Xin gọi Tina: (647) 447-7994

error: Content is protected !!