Cần tuyển nữ nhân viên Massage

Nữ nhân viên massage kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, sẽ training thêm, good tip, khách nước ngoài, tiệm đông khách, income $600-$1000/ng. Xin gọi Tina: (647) 447-7994