Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần tuyển người làm

Verified

Giám đốc sản xuất, trợ lý line trưởng, trợ lý thợ sơn, lắp ráp, lương theo kinh nghiệm từ $14-$16/hr.,email: Jobs@globalfile.caTel: (905) 761-3284

error: Content is protected !!