Cần Tuyển

Verified

Nữ nhân viên Massage kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, sẽ được giảng dạy thêm, good tip, khách nước ngoài, tiệm đông khách. Xin gọi Tina: (416) 299-5515(647) 447-7994

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!