Cần thư ký và assistance

Verified

cho văn phòng Nha sĩ, full-time, thông thạo Anh-Hoa-Việt & computer, kinh nghiệm văn phòng 2 năm trở lên, để book hẹn interview, xin gởi resume: elaine_tr@outlook.com.Call Elaine: (647) 992-6306

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!