TIN CẬP NHẬT

Cần thư ký Medical Office in Hamilton

Verified

Cần 1 thư ký và 1 phụ tá bắt đầu part-time thứ Hai, thứ Ba, sau này làm full time, phải có 2 năm kinh nghiệm và hiểu biết computer. We will provide EMR training.Please email: painclinichiring@gmail.com

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!