Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần thư ký & dental assistant

Verified

cho văn phòng Nha sĩ, full-time, thông thạo Anh-Hoa-Việt & computer, kinh nghiệm văn phòng 1 năm trở lên, book hẹn interview, xin gởi resume: Elaine_tr@outlook.com.Call Elaine: (647) 992-6306

error: Content is protected !!