Cần thư ký

Verified

Medical office in Vaughan cần 1 thư ký part time.Phải nhanh nhen, có 2 năm kinh nghiệm và hiểu biết computer.We will provide EMR training.Please email: t.t.medicalclinic@gmail.com

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT