Cần Thợ Nails Gấp

1125 Bloor St, cần thợ nails có kinh nghiệm, lương ăn chia 6/4, khu da trắng, khách sang, tip hậuXin gọi: (905) 569-9298(647) 239-8040