Cần Thợ Nails Gấp

Cần gấp thợ nails biết everything or chân tay nước, full/part-time, tiệm đông khách, tips, income cao, lương bao over ăn chia, tiệm ít thợ. Có pick upXin gọi: (647) 979-4356(647) 838-2345