Cần Thợ Nails - Facial

2 locations, Bloor / Islington subway, Royal York / Eglinton, cần thợ waxing, pedi / mani, shellac, bio gel, tiệm sạch đẹp, khu da trắng, giá cao, tips hậu, đông khách quanh năm, việc làm ổn định, thân thiện, full/part-time. Xin gọi: (416) 234-2231

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT