Cần Thợ Nails - Facial

Verified

2 locations, Bloor / Islington, Royal York / Eglinton, cần thợ waxing, pedi/mani, shellac, bio gel, sạch đẹp, khu da trắng, giá cao, tips hậu, đông khách quanh năm, việc làm ổn định, full/part-timeXin gọi: (647) 296-3368(647) 987-8128

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!