Cần thợ nails biết làm everything

Có kinh nghiệm, bao lương tùy theo tay nghề, $130-$150/ngày over ăn chia 5.5/4.5, khu da trăng, tip cao.Xin gọi: (647) 339-5299