Cần thợ Nails

Verified

Biết làm everything, bao lương $120/ng. over ăn chia 6/4, lương cao, tip hậu, đảm bảo income cho mùa Đông.Xin liên lạc: (416) 588-3386(416) 414-3386

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT