Cần Thợ Nails

Verified

Cần gấp thợ nails khu Richmond Hill, bao lương $150/ngày over ăn chia 6/4. Có thể đưa rước gần khu Jane/Finch. Xin gọi chị Bình: (416) 666-0090

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT