Cần Thợ May

Verified

Cần thợ may máy 2 kim, có kinh nghiệm và thợ khâu tay phố Tàu Spadina.Xin gọi David: (647) 895-1599

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT