Cần thợ may

Verified

Cần 5 thợ may làm việc full-time, 5 phút đi bộ từ subway. Xin gọi Lovely:(905) 760-8033 or email:Lovely@shirtfit.com

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!