TIN CẬP NHẬT

Cần Thợ Giỏi

Verified

Cần thợ móng giỏi, bao lương over ăn chia 6/4, bao $160, thợ chân tay nước, có kinh nghiệm, biết eyelash extension càng tốt, bao $120. Khu khách sang, tip cao. Pick up Jane&Finch or Jane&Steeles or tự lái xe 30 mins.Xin gọi Ti: (647) 965-1005

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT