Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang tiệm phở, ở Brampton

có 70 chổ ngồi, khu vực bận rộn, nếu có nhã ý. Cần người chạy bàn từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiềuXin gọi: (647) 832-6600

error: Content is protected !!