Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang tiệm Phở-Bar

Verified

Tiệm mới, rất đẹp, good location, trong plaza, rent rất rẻ $3500/th, địa điểm tốt, vì thiếu người trông coi, Xin gọi: (416) 616-1234

error: Content is protected !!