Cần sang tiệm nails - St. Catharines

Verified

Tiệm mở 18 năm, rent dưới $3000/th, khách đông, sang tiệm vì chủ muốn retired, $240K. nếu có nhã ý Xin gọi: (905) 650-7805

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT