Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang tiệm nails - St. Catharines

Verified

Tiệm mở 18 năm, rent dưới $3000/th, khách đông, sang tiệm vì chủ muốn retired, $230K. nếu có nhã ý Xin gọi: (905) 341-2889

error: Content is protected !!