Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang tiệm nails ở Toronto

Tiệm rộng 1200 Sqfts, có 6 bàn, 6 ghế, 1 ph wax, 1 ph facial, good location, tiệm đông khách, thoáng, đẹp, giá $79KXin gọi chị Quỳnh: (647) 385-8801

error: Content is protected !!