Cần Sang Tiệm Nails Ở Sudbury

Verified

Good location, khách sang, típ hậu, tiệm có 8 bàn, 11 ghế, 1 ph. wax, nếu có nhã ý Xin gọi Tom: (705) 918-2524

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT