Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang tiệm nails, ở Scarborough

Tiệm có 6 ghế, 4 bàn, 2 ph wax, khu sang trọng, giá cao, tip hậu.Xin gọi: (647) 667-6398

error: Content is protected !!