Cần sang tiệm nails ở Sault Ste Marie

Tiệm nails sạch đẹp, rất đông khách, địa điểm tốt, ngay trước mặt Mall. Cần sang vì lý do chuyển vùng.Xin gọi Vinson: (705) 949-6245Châu: (705) 206-7073

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!