Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang tiệm nails ở Brantford

Verified

Tiệm có 6 bàn, 5 ghế, trong plaza, gần trường High School, rent rẻ.Xin gọi: (519) 752-2189 (519) 774-5454

error: Content is protected !!