Cần sang tiệm nails ở Ajax

Verified

Có 5 Spa, 6 bàn, 2 ph. wax. rent $2400/th, tiệm mở 2 năm, khách đông, lý do chuyển vùng Xin gọi: (416) 554-2190

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!