Cần sang tiệm nails ở Ajax

Verified

tiệm có 6 bàn, 6 ghế, 2 ph wax, 2 washrooms, giá cả có thể thương lượng.Xin gọi: (416) 930-6832(416) 559-7985

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT