Cần Sang Tiệm Nails - North Newmarket

Tiệm trong trung tâm Alliston, 6 ghế, 6 bàn, 2 phòng wax, 1380 sqft. rent $4500/include tax & TMI, giá $119 ngàn Xin gọi: (647) 677-8817