Cần Sang Tiệm Nails Khu North York

Verified

Vì lý do chuyển vùng, tiệm có 5 bàn, 5 ghế, 2 ph wax, lượng khách ổn định, good location, nếu có nhã ýXin gọi: (416) 508-7701

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT