Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần Sang Tiệm Nails - Halifax

Trong plaza rộng lớn, tiệm đẹp, khách đông, có 6 ghế, 4 bàn, bán rẻ, bán gấp vì thiếu người trông coi, giá $45,000, có nhã ý xin gọi Hiệp:(902) 529-0530(902) 543-6130

error: Content is protected !!