Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần Sang Tiệm Nails - Halifax

Có 6 ghế, 4 bàn, 1 phòng wax vì thiếu người trông coi nên cần sang, good location, khách đông ổn định giá $45,000. Có nhã ý xin gọi Hiệp: (902) 529-0530(902) 543-6130

error: Content is protected !!