Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang tiệm nails, $45,000

Tiệm ở Scaborough, có 4 bàn, 4 spa, Airbrush, 2 p wax, rent $2100/th+ điện gas, nước 70%.Xin gọi: (647) 763-6692

error: Content is protected !!