TIN CẬP NHẬT

Cần Sang Tiệm Nail Trong Mall Lớn

Verified

Chủ muốn về hưu, cần sang lại tiệm nails trong mall lớn, tiệm đã hoạt động trên 10 năm, tiệm mới tân trang, hợp đồng mới, tiệm rất đông khách, cần sang, nếu ai có thành ý Xin liên lạc: (647) 261-8352

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT