Cần Sang Tiệm Nail Gấp Gấp In Keswick

Verified

6 bàn 6 ghế, 2 ph. wax, khách rất ổn định, rent rẻ, chủ muốn retire già $47 ngàn, có thể discount một ít khi đến coi tiệmXin gọi: (416) 939-0304

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT