Cần sang tiệm convenience store

Verified

Khu vực Bayview / Eglinton, giá $80,000, rộng 1000 Sqft, rent $2500/th, bao heat nước.Xin gọi Kevin: (647) 518-6886(647) 335-6688

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT