Cần Sang Tiệm

Verified

Tiệm tại Islington and Bloor, gần subway Islington. Vì lý do không có người trông coi. Asking $88,000. Nếu có nhã ý xin gọi Thảo: (416) 459-5298

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT