Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần sang gấp tiệm nail - Ajax

Tiệm có 8 bàn, 8 ghế, 2 phòng wax, trong plaza lớn có Tim Horton, bank, khu vực bận rộn Xin gọi: (647) 785-2346

error: Content is protected !!