Cần Receptionist

Verified

Cần receptionist cho tiệm nail, làm full time, phải biết Tiếng Anh và biết về nailsXin gọi: (416) 464-2882

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT