Cần Nữ Thợ Nails

Verified

Biết làm everything, bột, gel, móng giả, mani, pedi, lương bao, khu da trắng, tip cao, full/part-time, chủ vui vẻ.Xin gọi: (416) 249-5437 (416) 740-5190

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT