Cần Nữ Thợ Nail

Verified

Cần gấp nữ thợ nails, tiệm khu Richmond Hill, bao lương $150/ngày over ăn chia. Để biết thêm chi tiết xin gọi anh Huy: (416) 918-7529

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT