Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần nhiều thợ nails

chân tay nước, bao lương $750-$850/week và thợ biết everything, kinh nghiệm, bao $110-$1300/week, có 1 chổ ở nếu cần. Ưu tiên thợ ở Bowmanville. Xin gọi: Sam: (647) 325-1359Gina: (647) 234-1359

error: Content is protected !!