Cần nhiều người làm

Verified

cắt cần tây & salad, nhổ cỏ củ hành & carrots, trả cash mỗi ngày, 11 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, hôm nay gọi ngày mai làm. Xin gọi Giang:(647) 403-8714

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!