Cần Người Làm Hãng & Green House

công việc dài hạn, trả cash, có xe đưa đón sáng đi chiều về. Công ty đang cần thêm tài xế có bằng G & F, có xe càng tốt.Xin gọi: (647) 308-8973