Cần Người Làm Farm Lâu Dài

Verified

Làm trong green house, sáng đi chiều về, có xe đưa rước khu North York Jane / Finch, Mississauga, Hwy 10 / Dundas, làm trong hãng báo ca chiều và ca đêm, 8-12 Hrs/ caXin gọi Trung: (647) 548-6878

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT