Cần Người Làm Farm

Verified

Cần rất nhiều nam nữ cắm bông Noel trong nhà kiếng, tuần 6 ngày, việc nhẹ, lương cao, đi 30 phút, trả tiền mặt mỗi ngày, đưa đón Jane/Finch/Sheppard/Wilson, McKenzie, Brampton. Cần tài xếXin gọi: (647) 920-9993(647) 787-7336

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT