Cần Người Làm Farm

Công ty cần rất nhiều người làm farm sâm, cà, ớt, đưa rước ở Jane/Finch, Mississauga, Brampton bằng xe bus lớn, ngồi thoải mái. Sáng đi chiều về trả tiền mặt $10/hr, làm ngày 10 tiếng, không trừ tiền xăng. Cần người có xe 7 chổ đưa rước người ra farmXin gọi Văn: (416) 315-3290(519) 868-4377

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!