Cần Người Làm

Cần người lái xe đưa người đi làm hãng gà, có xe riêng đi làm với họ, khoảng $1000/tuần. Không xe miễn gọi. Chỉ nhận người vùng Hamilton. Gọi Lily: (905) 902-1404