Cần Người Làm

Cần người làm farm hoa và hãng gà, cần gấp người lái xe (phải có xe riêng) chở người đi làm hãng gà, trả lương thật cao. Chỉ nhận người ở vùng HamiltonXin liên lạc Lily: (905) 902-1404